Seleccionar página

El passat dilluns 1 de juny es va publicar al BOE la convocatòria d’ajudes destinades a alumnes de sisé curs d’Educació Primària i segon curs d’Educació Secundària Obligatòria per al desenrotllament d’un Programa d’«Immersió Lingüística» durant la tardor de 2015, en:

http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/01/pdfs/BOE-A-2015-6084.pdf

Per error, en els Annexos I i II, la Comunitat Valenciana no apareixia com a comunitat destinatària de les ajudes. En breu el BOE publicarà una rectificació. Els centres de la Comunitat Valenciana sí que poden acollir-se a esta convocatòria. Disposen de 10 dies més respecte el que diu el text.
L’últim dia per a presentar les sol·licituds és el 30 de juny de 2015.